Title corner Disclaimer

Deze site wordt u aangeboden door Breeuwer. De inhoud ervan is eigendom van Breeuwer en mag daarom zonder schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd. De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de zijde van Breeuwer.

Breeuwer zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Alle in deze site vermelde informatie is onder voorbehoud.

Breeuwer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de door Breeuwer aangeboden sites, of uit het afgaan op informatie die op de site wordt verstrekt. Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Breeuwer geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Deze sites van derden kunnen ook informatie bevatten over producten die niet bij Breeuwer verkrijgbaar zijn.